Klanten

“Esther is in staat om een complex onderwerp helder en begrijpelijk over te brengen.”

British Telecom

“Esther Jacobs ontwapent en voegt toe.”

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)

“Esther boeit vanaf het eerste moment!”

Hypotheekcompany

“De boodschap ‘No Excuses! en morgen de 1e stap zetten’ trilt naderhand door bij een ieder.”

Beter/ARBO

“Het blijkt maar weer dat de mogelijkheden oneindig zijn!”

Hewlett Packard

Internationaal

 • ABN AMRO
 • British Telecom
 • Capgemini
 • Chamber of Commerce
 • Cordaid
 • Deloitte
 • Economist Intelligence Unit
 • Exact
 • Exxon Mobil, Qatar
 • Flow Traders
 • Friesland Campina
 • Hewlett-Packard
 • IP Real Estate
 • Johnson Diversey
 • KLM
 • Lehman Brothers
 • Microsoft
 • Philips
 • Rabobank
 • Red Cross
 • >Reed Business
 • Rotary Club
 • SKF
 • Stop Aids Now!
 • VOPAK

Nederland

 • 9292OV
 • Achmea verzekeringen
 • Amsterdam FM radio
 • A.W. Bruna uitgevers
 • Amigoe / Napa (Nederlandstalige kwaliteitskrant Curacao)
 • Auto Recycling Nederland (ARN)
 • BasedInn
 • Belastingdienst
 • Beroepsvereniging ambtelijke secretarissen van Ondernemingsraden / medezeggenschapsraden
 • Consumentenbond
 • DDG
 • Desmet Live / Llink radio
 • Dienst Werk en Inkomen (DWI)
 • EVON Award voor beste vrouwelijke ondernemer
 • FNV Bondgenoten
 • Flynth
 • Fontys Hogescholen
 • Foodservice
 • GGD
 • Het Kadaster
 • IAP Drenthe
 
 • IG&H
 • Ikki
 • Intraffic
 • Kamer van Koophandel Amsterdam en Utrecht
 • Kluwer
 • Landal Green Parks
 • M&I Partners
 • Management Support Magazine
 • Monuta
 • Mpulse
 • NCDO
 • Nijgh Versluys
 • Nyenrode Business Universiteit
 • OndernemersPlaza Amersfoort
 • Rijksacademie voor Financien en economie
 • Samenwerkende Fondsen
 • Sioux
 • SOVAK
 • Sprekersplatform
 • Staal Bankiers
 • Stand Up Inspiration
 • Stichting Nederlandse Fotovakhandel
 • SVB (Sociale Verzekerings Bank)
 • Syntens
 • Tennet
 • TNT
 • TFC Trainingsmedia
 • TU Eindhoven
 • UMC Ziekenhuis
 • Unive verzekeringen
 • Van Lanschot Bank
 • VCV Magazine
 • Vereniging regionale verzekeraars
 • Viva magazine
 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam
 • Vrouw & Passie
 • VVV Maastricht
 • Wereldomroep (RNW)
 • Yacht
 • ZZP talks