Hoe meer gegevens ik heb, hoe gerichter ik een voorstel kan doen voor een optimaal resultaat: